INCOTERMS 2010

 

Visos transporto rūšys:

 • CIP – Carriage and Insurance Paid
 • CPT – Carriage Paid To
 • DAP – Delivered At Place
 • DAT – Delivered At Terminal
 • DDP – Delivered Duty Paid
 • EXW – Ex Works
 • FCA – Free Carrier

Jūrų ir vidaus vandens kelių transportas:

 • CFR – Cost and Freight
 • CIF – Cost, Insurance and Freight
 • FAS – Free Alongside Ship
 • FOB – Free On Board
 • EXW (nurodyta pristatymo vieta)

EXW (nurodyta pristatymo vieta)

Pardavėjas pristato prekes savo darbo teritorijoje. Pirkėjas yra atsakingas už pakrovimą. Šis terminas nurodo, kad didžiausia dalis įsipareigojimų tenka pirkėjui, o mažiausia – pardavėjui. Šis perdavimo vietos įvardijimo terminas dažniausiai vartojamas sudarant pradinį prekių pardavimo pasiūlymą, kuriame nebūna įtraukta jokių išlaidų. Terminas EXW reiškia, kad pardavėjas pateikia prekes savo darbo teritorijoje (įmonėje, sandėlyje, gamykloje) iš anksto sutartą datą. Pirkėjas apmoka visas transportavimo išlaidas ir prisiima atsakomybę už prekių pristatymą į galutinę nurodytą vietą. Pardavėjas nekrauna prekių į joms gabenti skirtas transporto priemones ir netvarko dokumentų dėl jų eksporto. Jei pardavėjas pakrauna prekes, pirkėjas už tai sumoka ir prisiima atsakomybę. Jei šalys sutaria, kad pardavėjas yra atsakingas už prekių pakrovimą į joms gabenti skirtas transporto priemones ir prisiima atsakomybę bei visas minėto pakrovimo išlaidas, tai turi būti aiškiai suformuluota pardavimo sutartyje.

FCA (nurodyta pristatymo vieta)

Pardavėjas, sutvarkęs prekių eksporto dokumentus, sutartoje vietoje perduoda prekes pirmajam vežėjui (kurį nurodo pirkėjas). Pardavėjas moka už prekių pervežimą į sutartą perdavimo vietą ir, prekes perdavus pirmajam vežėjui, pardavėjo atsakomybė baigiasi.

CPT (nurodytoji vieta)

Pardavėjas moka už prekių pervežimą. Atsakomybė pereina pirkėjui, kai prekės perduodamos pirmajam vežėjui importo vietoje.

CIP (nurodytoji vieta)

Atitinka terminą CIF, tik taikoma transportavimui konteineriais ir kombinuotajam transportavimui. Pardavėjas moka už pervežimą ir draudimą iki nurodytosios vietos, bet jis nebebūna atsakingas, kai prekės perduodamos pirmajam vežėjui.

DAT (terminalas jūrų uoste arba nurodytoji vieta)

Pardavėjas moka už pervežimą iki terminalo, išskyrus su importo dokumentų tvarkymu susijusias išlaidas, ir prisiima visą atsakomybę iki tada, kol prekės iškraunamos terminale.

DAP (nurodytoji vieta)

Pardavėjas moka už pervežimą iki nurodytosios vietos, išskyrus su importo dokumentų tvarkymu susijusias išlaidas, ir prisiima visą atsakomybę iki tada, kol prekės paruošiamos, kad pirkėjas galėtų jas iškrauti.

DDP (nurodytoji vieta)

Pardavėjas yra atsakingas už prekių pristatymą į nurodytą vietą pirkėjo šalyje ir apmoka visas prekių gabenimo į nurodytąją vietą išlaidas, kartu ir importo muitus bei mokesčius. Pirkėjas yra atsakingas už iškrovimą. Šis terminas nurodo, kad didžiausia dalis įsipareigojimų tenka pardavėjui, o mažiausia – pirkėjui.

FAS (nurodytas krovinio jūrų uostas)

Pardavėjas turi pateikti prekes šalia laivo nurodytame jūrų uoste. Pardavėjas turi sutvarkyti prekių eksporto dokumentus. Šis terminas dažniausiai vartojamas kalbant apie sunkiasvorius ar didelių matmenų krovinius.

FOB (krovinio jūrų uostas)

Pardavėjas turi pakrauti prekes į pirkėjo nurodytą laivą. Kai prekės jau yra laive, išlaidos ir atsakomybė tenka tiek pardavėjui, tiek pirkėjui. Pardavėjas turi sutvarkyti prekių eksporto dokumentus.

CFR (nurodytosios vietos jūrų uostas)

Pardavėjas turi apmokėti prekių gabenimo į nurodytosios vietos jūrų uostą išlaidas ir važtos mokestį. Kai prekės pakraunamos į laivą, atsakomybė pereina pirkėjui. Prekių draudimas nėra įtrauktas. Anksčiau šis terminas buvo vadinamas

CIF (nurodytosios vietos jūrų uostas)

Reikšmė tokia pati kaip ir CFR, tik papildomai pardavėjas privalo pasirūpinti draudimu ir už jį sumokėti. Taikoma tik jūrų transportui.